โรงเรียนหนองกกสามัคคี หมู่ที่ 8 หมู่บ้านหนองกก ต. บ้านเพชร อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044 - 870262 http://www.nkk.ac.th ยินดีต้อนรับทุก ๆ ท่านด้วยความยินดียิ่ง

เข้าสู่ระบบสารสนเทศ

   
 

ตราสัญลักษณ์ :

โรงเรียนหนองกกสามัคคี

 
 

ชื่อสถานศึกษา (ไทย) :

โรงเรียนหนองกกสามัคคี

 
 

ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) :

Nongkoksamakkee School

 
 

ที่อยู่ :

หมู่ที่ 8 บ้านหนองกก

 
 

ตำบล :

บ้านเพชร

 
 

อำเภอ :

บำเหน็จณรงค์

 
 

จังหวัด :

ชัยภูมิ

 
 

รหัสไปรษณีย์ :

36160

 
 

โทรศัพท์ :

044 - 870262

 
 

โทรสาร :

-

 
 

ระดับที่เปิดสอน :

อนุบาล - ประถมศึกษา

 
 

วัน - เดือน - ปี ที่ก่อตั้ง :

16 พฤษภาคม 2493

 
 

E- mail :

 
 
 

Wedsite :

 
 
 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

โรงเรียนบ้านเพชร

 
 

องค์กรการครองส่วนท้องถิ่น :

บ้านเพชร

 
 

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2 :

35 กม.

 
 

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำภอ :

13 กม.

 
 
นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองกกสามัคคี